Cart

Rzeczoznawca

INŻ. Andrzej Kozłowski

  • Rzeczoznawca w zakresie jakości obuwia i wyrobów ze skóry wpisany na listę inspektoratu Państwowej Inspekcji Handlowej (PiH) w Warszawie pod nr 083. Specjalista ds.oceny jakości i reklamacji obuwia i wyrobów ze skory.
  • Biegły sądowy Sadu Okręgowego w Radomiu w zakresie jakości obuwia i wyrobów ze skóry.

SPORZĄDZANIE EKSPERTYZ JAKOŚCI OBUWIA I WYROBÓW ZE SKÓRY

(torebek, odzieży ze skóry, toreb, teczek, obicia tapicerskie ze skóry – meble, plecaków, obicia tapicerskie ze skóry w samochodach, portfeli, pasków, etui)

WYDAWANIE OPINII RZECZOZNAWCZEJ w zakresie obuwia i wyrobów przemysłu skórzanego

 

Andrzej Kozłowski
Rzeczoznawca w zakresie obuwnictwa i wyrobów skórzanych
Telefon: 601 23 96 23
Mail: jolex@jolex.com.pl